Služby

Tvorba krajinného architekta nemusí byť obmedzená iba jednostranne na okruh zelene a záhrad. V ateliéri sa snažím špecializovať sa na rôzne sekcie (nielen) krajinnej architektúry. Ako jeden z prvých som priniesol na Slovensko technológiu vertikálnych záhrad po vzore Patricka Blanca, a začal som používať substráty Seramis a Zeoponic pre strešné zelené systémy. Snažím sa sledovať nové trendy a propagovať prácu krajinného architekta ako prácu potrebnú, zaujímavú a inšpiratívnu.

Od roku 2010 navrhujem kompozície záhrad aj verejných priestranstiev. Firma je schopná zrealizovať interiérovú zeleň, zelené steny, strešné záhrady. Spracúvam tiež inventarizácie drevín a výpočet spoločenskej hodnoty drevín. Okrem toho spracúvam archívno-historické výskumy a prieskumy. Osobne sa venujem návrhom erbov, pečiatok, hlavičkových papierov či medailí – a to až do finálnej ich podoby.

Pre bezpríspevkových darcov krvi ocenených Slovenským Červeným krížom a teda držiteľom týchto ocenení: Bronzová plaketa, Strieborná plaketa, Zlatá plaketa, Diamantová plaketa, Kňazovického medaila a Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc., poskytujem na projektovú dokumentáciu a návrh rodinného/osobného erbu zľavu vo výške 20% (po preukázaní sa príslušným dekrétom).