Skip to content Skip to footer

Projekt záhrady

Krajinárska tvorba je neoddeliteľnou súčasťou individuálnej bytovej výstavby, ktorá dotvára celkovú atmosféru, ale najmä charakter samotnej staby. Náš ateliér vo svojej histórii vytvoril desiatky projektov súkromných záhrad. Ku každému projektu pristupujeme individuálne a s pochopením požiadaviek zákazníka.

Projekty verejných priestorov a priemyselných areálov

Vytvoriť funkčný verejný priestor z pohľadu krajinnej architektúry je výzvou pre každého architekta. Návštevník sa tu musí cítiť komfortne a zároveň mať pocit niečoho výnimočného.

Drobná architektúra v krajine

Máloktorý ateliér sa venuje na odbornej a vedeckej úrovni taktiež drobnej architektúre v krajine. Ide napríklad o malé prícestné kaplnky, pamätníky alebo iné stavby v otvorenej krajine, prípadne o drobnú mestskú architektúru.

Dendrologický prieskum a iné rozbory

Dendrologický prieskum je dôležitou súčasťou každej projektovej dokumentácie, ktorá sa zaoberá stavbou dotknutou vyššou zeleňou.

Autorský dozor a odborné poradenstvo

Neodmysliteľnou súčasťou kvalitnej realizácie akéhokoľvek projektu je dozor autora nad vykonávaním prác.

Odborné prednášky, workshopy a publikačná činnosť

S nadobudnutými skúsenosťami prichádzajú príležitosti podeliť sa s nimi s verejnosťou na rôznych seminároch a workshopoch