Skip to content Skip to footer

Projekt záhrady

Každá záhrada je výsledok spolupráce a dialógu medzi krajinným architektom a majiteľom.

Projektová dokumentácia pozostáva zo súboru výkresov ktorý tvorí návrh kompozície, plán výsadby, vytyčovací plán, detaily, vizualizácie a z textovej sprievodnej a technickej správy a je doplnená štruktúrovaným rozpočtom.
Cena projektovej dokumentácie je stanovená dohodou a metodicky vychádza z Cenníka projektových prác Unika. Záhrada nemusí byť iba na teréne ale aj na streche. Preto netvoríme len „klasické“ záhrady, ale tiež záhrady na strechách či terasách.