Skip to content Skip to footer

Autorský dozor a odborné poradenstvo

Konzultácie s autorom počas realizácie predídu väčším škodám a nezrovnalostiam.

Okrem autorského dozoru nad vlastnými projektami ponúkame tiež všeobecné poradenstvo k realizovaniu záhradných diel a interiérovej floristiky (poradenstvo ku kompozícii novej záhrady, oplotenia, výber dlažby, tipy na obnovu a redizajn staršej záhrady, dizajnérske prvky v záhrade, konzultácia rastlinného sortimentu, spôsoby realizácie, skicovanie na mieste, hydropónia, bytové rastliny a ich údržba)