Skip to content Skip to footer

Dendrologický prieskum a iné rozbory

Ak sú v záujmovom území dreviny a kry, nemôže investor vykonať žiadne ďalšie kroky k obnove či realizácii stavby.

Účelom dendrologického prieskumu je zhodnotenie a zinventarizovanie stavu drevín v záujmovom území, na základe ktorého je možné na základe platnej legislatívy udeliť súhlas s ich výrubom. V súčasnosti je známych niekoľko metodík inventarizácie drevín a porastov. Líšia sa prístupom k problematike a rozsahom realizovaných prác. Na základe prieskumu sa taktiež stanoví metodika k ošetreniu zostávajúcich porastov.

Ateliér vykonáva aj ďalšie typy výskumov, akými sú historické prieskumy a rozbory.