Skip to content Skip to footer

Odborné prednášky, workshopy a publikačná činnosť

S našimi znalosťami sa radi podelíme.

Okruhy prednášok: krajinná architektúra, vertikálne a strešné záhrady, hydropónia, interiérové kvetinárstvo a heraldika.