Skip to content Skip to footer

Ing. Ján Janík

Krajinný a záhradný architekt

Mariánske námestie, 010 01 Žilina
Stručná informácia

Ing. Ján Janík, je krajinný architekt, vyštudoval záhradnú a krajinnú architektúru na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Od skončenia vysokej školy nazbieral skúsenosti vo viacerých firmách špecializovaných na projekciu a realizáciu krajinno-architektonických, sadovníckych diel.

V roku 2020 začal spolupracovať s Mgr. Ing. Marekom Sobolom, PhD., v jeho ateliéri ako partner.

Jeho najväčšou inšpiráciou je samotná príroda okolo nás. Vo svojej práci sa snaží vždy nájsť funkčné a estetické riešenia s veľkým citom pre detail.

Kontakt Ing. Ján Janík:

Publikačná a grafická činnosť:

Rekonštrukcia historického plánu parku okolo žilinskej Továrne na výrobu súkna, podľa historických fotografií od krajinného architekta Carla Gustava Swenssona

Grafický návrh informačných panelov umiestnených v parku Carla Gustava Swenssona v Žiline

JANÍK, Ján: Sústavy zelene vybraného mestského sídla a jeho funkčnej zóny, diplomová práca, 2015, 71 s.

JANÍK, Ján: Funkčno-priestorová analýza a dendrologická štruktúra mestského parku v Žiline, bakalárska práca, 2013, 48 s.