Zrealizované projekty verejných priestranstiev v rokoch 2008 – 2017

 1. Supermarket TESCO, Martin – Priekopa, sadové úpravy (spolupráca H. Sarvašová), 2008
 2. Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Bobrov (spolupráca V. Krušinský, J. Michaliga), 2009
 3. Úprava centra obce Keblov (spolupráca M. Gregorovičová), 2009
 4. Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný Hričov (spolupráca D. Rybáriková, J. Michaliga), 2009
 5. Regenerácia centrálnej zóny obce Horná Súča (spolupráca P. Mančík, M. Gregorovičová), 2009
 6. Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Sŕnie (spolupráca P. Mančík, M. Gregorovičová), 2009
 7. Regenerácia obce Jasenové (spolupráca P. Mančík, J. Michaliga), 2009
 8. Regenerácia centra obce Kunerad (spolupráca P. Mančík, M. Gregorovičová), 2009
 9. Regenerácia centrálnej zóny, Zliechov (spolupráca P. Mančík, M. Gregorovičová), 2009
 10. Úprava centra obce Oponice, vrátane koordinácie všetkých profesií (spolupráca P. Pasečný, P. Bali), 2009
 11. Úprava zelene areálu Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie Bratislava, (spolupráca M. Gregorovičová), 2010
 12. Mirage shopping center Žilina, SO 12.2 Sadové a terénne úpravy, Dolný Val (spolupráca M. Diviš), 2010
 13. Sadové úpravy v okolí Evanjelického kostola v Žiline (spolupráca K. Sučíková), hlavná etapa ukončená v roku 2017
 14. Revitalizácia verejného priestoru “Sad Pavla Dobšinského“, Žilina – Vlčince, (spolupráca K. Sučíková, emProject, s.r.o., Žilina), v realizácii