Dizajn kupónu poštovej známky / Postage stamp: Coupon design

Slovenská pošta vydala 1. júna 2018 poštovú známku s personalizovaným kupónom: Kvetinový motív. Číslo emisie 663 a v nominálnej hodnote 0,50 €. Poštovú známku, na ktorej je kytica pivoniek (Paeonia officinalis) navrhol Adrian Ferda. Mojou úlohou bol návrh kupónu, ktorý je venovaný 50. výročiu opätovného udelenia štatútu mesta vtedajšej obci Turzovka. Keďže ide o skĺbenie záhradníckej a historickej témy, uvítal som túto spoluprácu dvojnásobne.

On June 1, 2018 Slovenská pošta (The Slovak post) will issue a Postage Stamp with a Personalised Coupon: A Floral Motif. Its issue number is 663 and a nominal value is € 0,50. The postage stamp with the bouquet of paeonys (Paeonia officinalis) was designed by Adrian Ferda. My role was the coupon design, which is dedicated to the 50th Anniversary of the city status of Turzovka (1968 –2018). As this is a combination of a gardening and historical theme, I have welcomed this cooperation very much.