Žilinská diecéza – erb obnoveného Dekanátu Turzovka

1.  januára 2018 bol v rámci Žilinskej diecézy obnovený Dekanát Turzovka. Na základe štúdie Drahomíra Veličku boli na dokumentoch z roku 1883 nájdené odtlačky pôvodnej pečate dekanátu z roku 1870, na základe ktorých som navrhol nový erb. Jeho spoluautormi sú Miroslav Glejtek a Drahomír Velička.  Erb Rímskokatolíckej cirkvi – Dekanátu Turzovka Žilinskej diecézy má túto podobu: modro-červeno štiepený štít, v prvom poli zlatý dvojitý tlapovitý kríž so skrátenými dolnými ramenami, v druhom poli na zlatou oriezkou opatrenej položenej striebornej knihe zlatý kalich, nad ním striebornými lúčmi žiariaca strieborná hostia. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s dvoma strapcami na čiernej šnúre.  Prvé pole štítu nesie znamenie z erbu diecézy, symboly v druhom poli korenia v už spomínanej najstaršej známej pečati dekanátu. Erb bol zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou W-355/2017.