Zelená stena Thalmeiner, Trnava

Zelená stena vznikla v roku 2011 v spolupráci s Ing. Martinom Matoušom.