Zelená stena Thalmeiner, Trnava

Zelená stena vznikla v roku 2011 v spolupráci s Ing. Martinom Matoušom. Od roku 2019 dielo v tejto podobe neexistuje.