ZELENÁ STENA GOTHAL, LIPTOVSKÁ OSADA

Zelená stena v priestore bazénovej haly vytvára príjemnú optickú mikroklímu a dodáva celému priestoru exkluzivitu. Stena je jedinečná najmä svojou celkovou plochou, ktorá nemá na území Česka a Slovenska obdobu. Zložitá je najmä zavlažovacia technológia a v neposlednom rade je veľmi náročná aj údržba samotnej steny. Rastlinný materiál a výber rastlín musel byť počas skúšobnej prevádzky mierne zmenený, pretože v priestore dochádza k vysokému výparu pri vysokých teplotách, ktoré na najvyšších miestach dosahujú hranicu nad 38 °C! Nemenej dôležité je nasvietenie rastlín dvomi svetelnými rampami, s 24 reflektormi. V tomto priestore sme si overili druhy a kultivary rastlín, schopné bez problémov žiť v týchto extrémnych podmienkach pri nízkej a jednoduchej údržbe. Zelená stena má výmeru 94 ma je najväčšou zelenou stenou na Slovensku. Stena získala 2. miesto v kategórii „DETAIL ROKA 2016“, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Realizácia vznikla v spolupráci s firmou Sadoservis, s.r.o. (ľudské zdroje, závlaha). Externým konzultantom projektu bol Ing. Martin Matouš. Do júla 2018 som spoločne s Ing. Róbertom Machciníkom vykonával tiež pravidelnú mesačnú údržbu tohto jedinečného záhradného diela.