ZELENÁ STENA CHÂTEAU GBEĽANY

Interiérová zelená stena (vertikálna záhrada) je v súčasnosti to najexkluzívnejšie, čo ponúka interiérové kvetinárstvo. Dodáva interiéru prvok luxusu a zároveň predstavuje bezprostredný dotyk s prírodou – evokuje dažďové pralesy. Je zároveň aj jedným z najnáročnejších prvkov na údržbu a udržateľnosť v interiéri. Svoj vzhľad postupom času mení a expanziou niektorých druhov rastlín dochádza k ústupu iných, čo nebýva na škodu. Preto je potrebné okrem pravidelného zavlažovania a hnojenia pravidelne vykonávať rez rastlín. Neposledný a veľmi významný aspekt, ovplyvňujúci udržateľnosť steny v interiéri je svetlo a svetelné podmienky (prirodzené a umelé). Zelená stena má výmeru 11,78 m2. Stena získala 3. miesto v kategórii „DETAIL ROKA 2016“, ktorú vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Realizácia vznikla v spolupráci s firmou Sadoservis, s.r.o. (ľudské zdroje, závlaha). Od roku 2018 bolo dielo upravené a obohatené o nový sortiment rastlín.

Poznámka: Toto autorské dielo bolo bez predchádzajúcej konzultácie 20. apríla 2021 odstránené a nahradené zelenou stenou inej koncepcie. Od tohto dátumu nie je zelená stena v Château Gbeľany mojim autorským dielom.