Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku

V roku 2015 vyšla autorke Eve Wernerovej spolu s ďalšími autormi reprezentačná publikácia Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku, ktorá verejnosti predstavuje 33 encyklopedicky spracovaných profilov najvýznamnejších súčasných slovenských záhradných architektov a ich tvorbu. O každom architektovi sú uvedené základné informácie i s filozofiou tvorby a fotografie jeho najlepších realizácií záhrad i s popisom. Cieľom publikácie je zviditeľniť kvalitné príklady realizovaných záhrad a parkových úprav na Slovensku, ktoré sa môžu stať zdrojom inšpirácie pre všetkých záujemcov o realizáciu záhradných a parkových úprav. Publikácia je určená širokej verejnosti, súčasným i budúcim záujemcom o realizáciu záhrad, ale aj architektom, projektantom, študentom a pedagógom architektonických škôl a celej kultúrnej obci.