Kaiservilla_Marek Sobola

Výsadba stromov v Cisárskej vile Františka Jozefa I.

Bad Ischl, 9. augusta 2020. V nádhernom prírodno-krajinárskom parku Cisárskej vily Františka Jozefa I. (nem. Kaiservilla), som ešte v roku 2018 osobne zasadil niekoľko stromov. Do Bad Ischlu som prišiel na pozvanie môjho priateľa arcivojvodu Markusa Habsburga-Lothringena, priameho potomka cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Sissi, ktorý je dnes majiteľom celého areálu. V tzv. Kaiserparku sme spoločne zasadili Strom pokoja – dub červený (Quercus rubra). Okrem Stromu pokoja, ktorý je súčasťou medzinárodnej iniciatívy s rovnomenným názvom, som mal tú česť a príležitosť vysadiť ešte ďalších päť stromov: buk lesný, dub letný v zriedkavom kultivare ‘Variegata’, dub letný privezený priamo zo slovenského lesa z obce Lalinok a dve katalpy (Catalpa bignonioides). Jedna z nich má pre mňa obzvlášť veľký význam. Mladý semenáč mi ešte počas štúdia na univerzite darovala spolužiačka ako vlastný výpestok. Dlhé roky rástol na našej rodinnej záhradke vo Višňovom pri Žiline, kde jej už začalo byť pritesno. Spoločne s mamou sme ju v roku 2018 vykopali a súčasne s ostatnými stromami sme jej spolu s arcivojvodom našli miesto v areáli Kaiservilly. Obidve katalpy, ktoré od seba oddeľuje prístupová cesta, boli vysadené pri severovýchodnom rohu tohto letného sídla rakúskych cisárov. Je pre mňa veľkou cťou, že som osobne mohol ako krajinný architekt prispieť ku kompozícii tohoto historického parku európskeho významu. Stromy, ktoré som vlastnoručne zasadil boli mojim osobným darom. Nemôžem nespomenúť aj veľkú pomoc mojej mamy Anny, ktorá mi s celou výsadbou pomáhala. Fotografiu prosperujúcej katalpy mi dnes poslal arcivojvoda Markus.

Kaiservilla: Catalpa bignonioides
Autori fotografií: dandie84 a Markus Habsburg-Lothringen