Marek Sobola FLORA OLOMOUC 2010

Vertikálne záhrady – interiérové ​​zelené steny, odborný seminár

Olomouc, 25. apríla 2019. V deň otvorenia medzinárodnej kvetinovej a záhradníckej výstavy “Flora Olomouc 2019” som odprednášal niekoľkohodinový odborný seminár na tému Vertikálne záhrady – interiérové ​​zelené steny. Podujatie zastrešovala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s., ktorá je vzdelávacou organizáciou českých krajinných architektov. V úvode seminára sa poslucháči dozvedeli o spôsobe zakladania zelených stien a ich rozdelení na jednotlivé typy. Na seminári som sa hlbšie venoval predovšetkým praktickým skúsenostiam – ako sa rastliny v týchto stenách správajú, praktickým poznatkom zo starostlivosti o zelené steny, ale aj problémom, ako je udržateľnosť takéhoto drahého prvku v interiéri. Interiérová zelená stena – vertikálna záhrada je v súčasnosti ten najexkluzívnejšie prvok, ktorý nám interiérové ​​kvetinárstvo ponúka. Dodáva interiéru prvok luxusu a zároveň predstavuje bezprostredný styk s prírodou – evokuje zeleň dažďových pralesov. Je ale zároveň jedným z najnáročnejších prvkov na údržbu a udržateľnosť v interiéri. Svoj vzhľad postupom času mení a s expanziou niektorých druhov rastlín dochádza k ústupu iných, čo nemusí byť vždy na škodu. Preto je treba okrem pravidelnej závlahy a hnojenia, vykonávať tiež rez rastlín. Veľmi významnými aspektmi, ktoré ovplyvňujú udržateľnosť vertikálnej steny v interiéri sú voda a svetelné podmienky. Seminár bol určený predovšetkým pre krajinných architektov a projektantov, odborných pracovníkov štátnej správy, technický dozor investora, majiteľov a vedúcich zamestnancov odborných záhradníckych firiem, učiteľov odborného školstva a študentov odborných škôl. Seminár hodnotím ako úspešný, najmä podľa množstva otázok a živej diskusie s vyše 40 účastníkmi tohto odborného podujatia.