V cisárskej záhrade Františka Jozefa I. pri Kaiserville v Bad Ischli bol vysadený ôsmy Strom pokoja

Bad Ischl, 15. október. Rok 2018 je jubilejným rokom 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Po celom svete sa toto výročie konca globálneho vojenského konfliktu pripomína a uctieva rôznym spôsobom. Jedným z nich je aj medzinárodný projekt výsadby pamätných stromov na počesť neznámych obetí vojnových konfliktov, vrátane veľkej vojny – „Der Friedensbaum“ (“The Tree of Peace” alebo “Strom pokoja). Prečo práve strom ako symbolický pamätník? Strom je symbolom života, rastu a prosperity. Na bojisku mohol vojakom poskytnúť úkryt, alebo byť významným orientačným bodom v krajine. Ambíciou projektu je vysadiť takéto pamätné stromy na rôznych miestach sveta, kde by ako živé pamätníky pripomínali útrapy vojny. Veľká vojna zasiahla do osudov mnohých rodín po celom svete. Jednou z nich bola aj naša rodina. Môj pradedo Ondrej Sobola sa nikdy nevrátil z ruského bojiska, od r. 1915 bol nezvestný a v r. 1930 vyhlásený za mŕtveho. Doteraz bolo vysadených sedem Stromov pokoja: v ruskom Petrohrade v Cárskom Sele, v poľskej obci Trzyciąż a na viacerých miesta na Slovensku – na najväčšom vojenskom cintoríne z prvej svetovej vojny vo Veľkrope, kde je pochovaných 8662 rakúsko-uhorských a ruských vojakov; v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke, na vojenskom cintoríne v Žiline, v Turzovke v areáli farského kostola a v Lalinku na miestnom cintoríne, kde bol pri tejto príležitosti odhalený aj pamätník obetiam 1. svetovej vojny.

popis

Na území Rakúskej republiky je azda najsymbolickejším miestom pre výsadbu Stromu pokoja zámocký park pri Kaiserville v Bad Ischli. Toto letné sídlo rakúskych cisárov zohralo vo vypuknutí prvej svetovej vojny kľúčovú úlohu. Práve v pracovni v Kaiserville, na stole, ktorý doteraz tvorí inventár objektu podpísal cisár František Jozef I. vyhlásenie vojny Srbsku.

Pamätný dub červený (Quercus rubra) – ôsmy Strom pokoja som vysadil spolu so svojou matkou Annou Sobolovou a arcivojvodom Mag. Markusom Salvatorom Habsburg-Lothringenom, ktorý ako majiteľ Kaiservilly uvítal myšlienku pripomenúť si na tomto mieste ukončenie veľkej vojny vysadením Stromu pokoja. Vedľa pamätného stromu sme osadili kamenný pilier zo slovenského andezitu, na ktorom je vytesaný dátum výsadby: 15. 11. 2018 a umiestnená medená plaketa s portrétom Ondreja Sobolu, môjho pradeda. Autorom portrétu je sochár Michal Janiga.

Ako kostrová drevina pre projekt Strom pokoja bol vybratý dub. Väčšinou sme vysádzali duby letné (Quercs robur). Dnes som urobil výnimku. Dub červený má totiž svoju v tomto projekte tak isto svoju symboliku. Vďaka práci v zahraničí, konkrétne v USA, sa Ondrej nezúčastňoval pravidelných povinných manévrov ako vojak rakúsko-uhorskej armády o čom sa zachovali aj doklady. Takto ako slabo preškolený a nevycvičený vojak doplatil na stret s profesionálnou ruskou armádou. Dub červený je pôvodne severoamerický strom. Do Európy bol privezený koncom 17. storočia a do našich krajov až na konci 18. storočia. V súčasnosti je už v Európe hojne pestovaný, objavuje sa nielen v mestskej zeleni a parkoch, ale dokonca aj v lesoch. O výsadbe priniesla tlačovú správu TASR.