Silver Cross of the Roman Catholic Diocese of Žilina

The Silver Cross of the Roman Catholic Diocese of Žilina was founded by Mons. Tomáš Galis, a diocesan bishop, in 2018 on the occasion of the 10th Anniversary of the Establishment of the Diocese. The award is set up in a single class and all laureates are enrolled in a special vital record. For the first time, the award was symbolically granted to nine laureates on February 9, 2018. The decoration consists of a 70 mm diameter medal and a 13 mm diameter wearable miniature. On the averse side of the medal there are the Cathedral of the Holy Trinity, Žilina and diocesan coat of arms displayed. On the reverse side of each medal there is the name of the laureate, the date of award and the serial number corresponding to the number of the relevant decree. The coat of arms of the Diocese is depicted on the etui. It is important that the medal has a wearable miniature that resembles a small jewel and it is a simplified miniature of the medal itself. This way the award can be also presented to the public. The award has the right to be presented only by the laureate.

Basic informations:

  • Designer of the award: Marek Sobola
  • Gypsum model: Branislav Ronai, The atelier of the Kremnica Mint
  • Coinage: Kremnica Mint
  • Material: Silver (Ag) 999/1000

Bol som poctený poverením Mons. Tomáša Galisa k návrhu a vytvoreniu vyznamenania, ktoré by mohol udeľovať významným osobnostiam. Zadanie bolo jasné – vyznamenanie musí v sebe obsahovať dva zásadné symboly diecézy: erb a katedrálu. Na začiatku vzniklo niekoľko návrhov, ktoré boli konzultované s pánom biskupom a tiež kancelárom kúrie. Spoločne sme dospeli k „víťaznému“ návrhu a tiež názvu: „Strieborný kríž Žilinskej diecézy“. Samotný grafický návrh však bolo potrebné zrealizovať v plastickej podobe. Tejto úlohy sa ujal pán Branislav Ronai z ateliéru Mincovne Kremnica, ktorá tiež zrealizovala razbu vyznamenania. Pred samotným razením je totiž potrebné vyhotoviť 3,5 krát zväčšený sadrový model budúceho vyznamenania, ktorý obsahuje všetky detaily a drobnosti. Až podľa tohto modelu sa vyrábajú raziace hlavice. Vyznamenanie, vrátane etui (krabičky) a dekrétu v doskách je výsledkom približne 15 umeleckých a remeselných profesií. V každom ohľade sa myslelo na detaily. Napríklad všetky obaly sú v modrej farbe – farbe erbu diecézy. Kovania, razenia sú v striebre – akýsi hovoriaci symbol o prevedení vyznamenania. Tiež sme si dali záležať aj na stuhách, ktoré sú v zlato-modrých diecéznych farbách. Samotný dekrét na ručnom papieri má ako priesvitku diecézny erb a bol predtlačený starobylou kníhtlačiarskou technikou a dopísaný ručne.

Strieborný kríž Žilinskej diecézy bol založený Mons. Tomášom Galisom v roku 2018 pri príležitosti 10. výročia zriadenia diecézy. Vyznamenanie je zriadené v jedinej triede a všetci laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky. Prvý krát bolo vyznamenanie udelené 9. februára 2018 symbolicky deviatim laureátom. Vyznamenanie pozostáva z medaily priemeru 70 mm a nositeľnej miniatúry priemeru 13 mm. Každé vyznamenanie nesie na reverze okrem názvu tiež meno laureáta, dátum udelenia a matričné číslo, ktoré sa zhoduje s číslom príslušného dekrétu. Je dôležité, že vyznamenanie má nositeľnú miniatúru, ktorá pripomína malý šperk a je zjednodušenou zmenšeninou samotnej medaily. Takto môže byť ocenenie prezentované i na verejnosti. Miniatúru vyznamenania je oprávnený nosiť iba vyznamenaný.

Základné informácie:

  • Autor návrhu a koncepcie vyznamenania: Marek Sobola
  • Sadrový model: Branislav Ronai, ateliér Mincovne Kremnica
  • Razba: Mincovňa Kremnica
  • Materiál: Striebro (Ag) 999/1000