Štúdia erbu hlavného mesta Etiópie – Addis Abeby

Mnoho hlavných miest štátov Afriky či Ázie a Oceánie nepoužíva erby v takej forme a podobe, ako ich poznáme z európskeho priestoru. Častokrát sú to logá, v ktorých sa odrážajú moderné dejiny krajiny či mesta. Obsahujú aj neheraldické symboly. V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Addis Abebe a mestským úradom hlavného mesta (City Council) vznikla štúdia erbu Addis Abeby, ktorý vychádza z loga používaným mestom niekoľko desaťročí. Mesto vyvinulo maximálnu súčinnosť a poskytlo potrebné podklady. Nový návrh bude prerokovaný mestskou radou a po pripomienkovaní grafiky erbu bude vyhotovená jeho definitívna podoba.

Addis Abeba (አዲስ አበባ) je hlavné mesto Etiópie. Miesto pre výstavbu hlavného mesta vybrala cisárovná Taytu Betul. Založené bolo roku 1886 jej manželom Menelikom II. a dnes počet jeho obyvateľov dosahuje približne 3,5 milióna. Mesto leží v nadmorskej výške nad 2360 m na úpätí hory Entoto. Addis Abeba bola v  roku 1936 okupovaná talianskymi vojskami. V neste sídli niekoľko významných úradov. Organizácia Africkej jednoty, ktorá tu bola v roku 1963 založená, mala v meste svoj sekretariát. Dnes tu sídli Komisia Africkej únie. V Addis Abebe tiež sídli Ekonomická komisia OSN pre Afriku. Dopravné spojenie zabezpečuje okrem iného medzinárodné letisko Bole a železničnú trať do Džibuti.