Pavol Dobšinský´s Orchard in Žilina / Sad Pavla Dobšinského – Žilina, sídlisko Vlčince

V stredu 19. septembra 2018 prebehlo preberacie konanie stavebných častí Sadu Pavla Dobšinského. Sad zatiaľ ešte nie je úplne dokončený, v jesennom období bude v priestore vysadených ešte množstvo ovocných drevín. Sad si môžete z vtáčej perspektívy pozrieť na videu nižšie. V tomto roku bol dokončený technický sklad na náradie so zelenou strechou a malou teraskou. Tak isto boli podľa návrhu vymodelované terénne vlny a vybudované betónové múriky. Spoluautorkou návrhu je Ing. Katarína Sučíková. Idea myšlienky sadu na Vlčincoch vzišla od pani poslankyne Ivety Martinkovej.

On wednesday September 19, 2018 construction work in Pavol Dobšinský´s Orchard was finished. So far planting fruit trees hasn’t been done. The trees are going to be planted this autumn Not only new cultivars of gruit trees but also old and regional ones will be planted there. You will find an interesting oval small building (storage) with a green roof there. Terrain is not glat but it is created by “terrain waves”. You can watch the video which shows the Orchard from the bird perspective. The co-author of the project is Ing. Katarína Sučíková and an autor the idea of Orchard Mrs. Iveta Martinková.

Zdroj videa: facebook.com/Dobšinského park