Rodinný erb pána Štefanigu

V októbri 2017 som dokončil nový rodinný erb pána Martina Štefanigu, ktorý má túto podobu: v zelenom štíte zlatá, rubínmi, perlami a zafírmi zdobená koruna, prevýšená strieborným zvlneným brvnom a striebornou, zlatou oriezkou opatrenou knihou s červenými majuskulnými gréckymi písmenami Alfa a Omega. Spod točenice na uzatvorenej turnajovej prilbe splývajú tu zeleno-zlaté, tam zeleno-strieborné prikrývadlá. Klenotom je zelený jaseň. Koruna je symbolom svätého Štefana Kráľa, od ktorého je odvodené priezvisko nositeľa erbu. Kniha pripomína úctu k vzdelaniu v rodine a tiež učiteľské povolanie armigera. Zvlnené brvno evokuje rieku Oravu, s ktorou sú späté osudy rodu nositeľa erbu. Jaseň v klenote korení v erbe Oravskej Jasenice, rodiska nositeľa erbu. Rodinný občiansky erb je zapísaný v  Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou QS-962/2017.