Nové číslo Divinskej ročenky

Divina, 2. december 2017. Ondrejovské hody sa v Divine konali už deviaty krát. Slávnosť sa už tradične začala svätou omšou v miestnom Rímskokatolíckom farskom kostole sv. Ondreja. Následne pokračovala kultúrnym programom v Kultúrnom dome na dolnom konci, kde program ukončili až v neskorých večerných hodinách. Organizátormi slávnosti boli: Obecný úrad Divina, Obecný úrad Divinka – Lalinok a Farský úrad Divina. Každoročne sa na Ondrejovských hodoch predstavuje nové číslo Ročenky, v ktorej sa čitateľ dozvie množstvo informácií nielen o udalostiach v obci za posledný rok, ale aj niečo z histórie. Toto je jeden zo spôsobov, ako možno šíriť pozitívny lokálny patriotizmus medzi obyvateľmi našich obcí, aby boli hrdí na svoje rodné dediny. Zostavovateľmi Ročenky sú Peter Šuška a Mgr. Eva Molková.