Sverigekontakt Servare et Manere Sobola Carl Gustav Swensson

Reportáž o projekte Pamätníka Carla Gustava Swenssona vo švédskom časopise

A report on the Carl Gustav Swensson Memorial project in a Swedish magazine

Göteborg, december 2021. Švédsky časopis Sverigekontakt priniesol reportáž o projekte Pamätníka Carla Gustava Swenssona v Žiline. Sverigekontakt je časopis rovnomennej organizácie založenej v roku 1908, ktorá spája ľudí so záujmom o Švédsko, švédsky jazyk a švédsku kultúru. Patrónom organizácie je Jeho Veličenstvo Kráľ Karol XVI. Gustáv. Sverigekontakt vychádza štyrikrát ročne a jeho účelom je zbierať a uchovávať svedectvá o živote a skutkoch Švédov a tiež propagácia švédskej kultúry a jazyka v zahraničí. Odkaz na časopis, článok je na strane 20.

Sverigekontakt Servare et Manere Carl Gustav Swensson Marek Sobola Michal Janiga

Göteborg, December 2021. The Swedish magazine Sverigekontakt published a report on the Carl Gustav Swensson Memorial in Žilina. Sverigekontakt is a magazine of the eponymous organization founded in 1908, which brings together people interested in Sweden, the Swedish language and Swedish culture. The Patron of the organization is His Majesty King Carl XVI Gustaf. The Sverigekontakt is published four times a year and its purpose is to collect and preserve testimonies about the life and deeds of the Swedes, as well as to promote Swedish culture and language abroad.