Redizajn erbov bývalých biskupov Diecézy Vanimo na Papue N. Guinei

Redesign of Coats of Arms of the previous Ordinaries of Diocese of Vanimo in PNG

Na základe mojej niekoľkoročnej heraldickej práce pre diecézy a biskupov na Papue Novej Guinei, kde už som vytvoril 24 cirkevných erbov, ma oslovila Jeho Excelenca Mons. Francis Meli, vanimský diecézny biskup s požiadavkou na rekonštrukciu erbov jeho predchodcov. Na základe veľmi slabých a nejasných podkladov sa mi podarilo zrekonštruovať erby troch predchádzajúcich ordinárov diecézy: † Mons. Paschala Sweeneyho CP, † Mons. Johna Etheridgeho CP a Mons. Cesara Boniventa PIME. Erby prvých dvoch biskupov bolo možné rekonštruovať iba v čiernobielej podobe, erb emeritného biskupa Boniventa bol rekonštruovaný vo farbe. Erby budú použité počas osláv 50. výročia zriadenia cirkevnej provincie a súčasťou osláv bude aj výstavba diecézneho pamätníka.

Erb biskupa Paschala Sweeneyho, podklad k rekonštrukcii