Marek Sobola profesionalny umelec

Profesionálny umelec

Professional Artists

Bratislava, 27. apríla 2021. Marek Sobola je zapísaný do Evidencie profesionálnych umelcov Fondu na podporu umenia pod číslom PU210006209.

Bratislava, April 27, 2021. Marek Sobola is registered in the Slovak Register of Professional Artists of the Fund for the Support of the Arts under the number PU210006209.