Prezentácia slovenského projektu na Medzinárodnej výstave diel krajinnej architektúry

Presentation of the Slovak project at the International Exhibition of Landscape Architecture

Brusel 5. marca 2019. Medzinárodná federácia krajinných architektov – IFLA Europe úspešne zorganizovala svoju prvú výstavu pod vedením Urszuly Forczek-Brataniecovej, generálnej tajomníčky organizácie. Výstava sa týkala krajinárskych prác z celej Európy a predstavuje databázu kvalitnej krajinnej architektúry a architektonického priestoru, ktorú chce týmto organizácia šíriť medzi laickú i odbornú verejnosť. Výstava prezentovala 61 projektov z 24 krajín združených v IFLA Europe. Tento týždeň je prezentovaný projekt zo Slovenska s názvom LIPTOVSKÁ OSADA. Autormi projektu sú: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., autorizovaný krajinný architekt a Ing. Martin Matouš, konzultant. Pre viac informácií o tomto projekte a výstave IFLA Europe navštívte webové stránky: IFLA Europe, stránku Facebook a Twitter.

City of Brussels, March 5, 2019. International Federation of Landscape Architects – IFLA Europe has successfully organised its first exhibition led by Urszula Forczek-Brataniec, Secretary General. The Exhibition covered works from all over Europe and represents a database of the good landscape and architectural space that we wish to recommend. The exhibition contained 61 projects from 24 countries associated in IFLA Europe.

This week we would like to present a project from Slovakia entitled: LIPTOVSKÁ OSADA. The authors of the project were: Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., authorised landscape architect and Ing. Martin Matouš, consultant. For more information about this project and IFLA Europe Exhibition, please visit: IFLA Europe website, Facebook page and Twitter.