Poznáme najlepšie obnovené pamiatky na Slovensku za rok 2017

The 2017 best reconstructed Monuments in Slovakia are known

Ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková odovzdala ocenenia za najlepšie zrekonštruované pamiatky na Slovensku. Titul Kultúrna pamiatka roka 2017 získali zrenovovaná drevená zvonica vo Vyšehradnom, nová podoba Behrensovej synagógy v Žiline a zrekonštruovaná veža Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach. Odborníci ocenili aj komplexnú obnovu kúrie v Koniarovciach. V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave sa 29. novembra 2018 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017. Úlohou odbornej komisie bolo posúdiť komplexnú úroveň obnovy alebo reštaurovania prihlásených pamiatok. Na základe hlasovania získali ocenenie štyri víťazné pamiatky, ktorých majiteľom odovzdala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková bronzovú sochu Fénixa. Rezort popri hlavnej cene udelil aj štyri čestné uznania.

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (vpravo)

Ocenené kultúrne pamiatky

  1. Titul Kultúrna pamiatka roka 2017 získalo občianskej združenie Vyšehrad za obnovu drevenej zrubovej zvonice, ktorá sa nachádza vo Vyšehradnom, miestnej časti obce Nitrianske Pravno. Stavba pochádza zo začiatku 19. storočia a jedinečná je aj tým, že sa ju podarilo zachovať v takmer nenarušenej podobe. O jej záchranu sa pričinilo aj vedenie obce Nitrianske Pravno a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.
  2. Sochu Fénixa si odniesla aj Židovská náboženská obec Žilina, ktorá sa v úzkej spolupráci s občianskym združenímTruc sphérique pričinila o obnovu Behrensovej synagógy v Žiline. Modernistickú neologickú synagógu, postavenú v rokoch 1928 – 1931, navrhol nemecký architekt Peter Behrens. Vďaka záchrane pamiatky vznikol v meste nový priestor na kultúrne podujatia a komunitné aktivity – Nová synagóga.
  3. Ďalším oceneným subjektom je OZ Katarínka za rekonštrukciu veže Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej neďaleko obce Dechtice v Trnavskom kraji. Veža je od vlaňajšieho leta sprístupnená verejnosti. Vďaka dlhoročnej vytrvalej práci množstva dobrovoľníkov sa „Katarínka“, ako sa zvykne ľudovo nazývať objekt starobylého kostola a kláštora, premenila na obľúbené miesto pre stretnutia, výlety turistov a oddych.
  4. Ocenenie si vyslúžila aj komplexná obnova areálu kúrie v Koniarovciach v okrese Topoľčany. Vznikla ako súkromná iniciatíva rodiny Zerdahelyi, ktorej cieľom bolo prinavrátiť pôvodný charakter objektu kúrie, priľahlým hospodárskym objektom a historickej okrasnej záhrade. Pôvodnú kúriu nechal v 18. storočí postaviť rod Batthyány de Geresgál. Po tom, čo bola v roku 1825 zasiahnutá požiarom, bol v jej areáli postavený úplne nový objekt v štýle neoklasicizmu, ktorý sa približne v polovici 19. storočia na pokyn vtedajšieho vlastníka, Adolfa von Hohenstögha, spojil do jedného celku s pôvodnou stavbou.

Držitelia čestného uznania

  1. Čestné uznanie v súťaži bola odovzdané kňazovi Petrovi Repovi za rekonštrukciu Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej, ktorý je dominantou tamojšieho námestia s výškou veže takmer 45 metrov.
  2. Držiteľom čestného uznania je tiež Justína Pálková, starostka obce Veľké Vozokany, za opravu kultúrnej pamiatky – Veľkovozokanského leva z 19. storočia, ktorý pripomína víťazstvo nad Turkami v roku 1652.
  3. Diplom s uznaním dostal tiež investor Jaroslav Kachlík za komplexnú rekonštrukciu Eszterháziovského kaštieľa v Bernolákove, ktorý patrí k najvýznamnejším barokovým dielam svojho druhu na Slovensku.
  4. Nositeľom čestného ocenia sa stal tiež aktivista Marek Sobola za výnimočnú realizáciu projektu obnovy neskorobarokovej Sochy sv. Jána Nepomuckého v obci Divina, ktorá sa nachádza v Žilinskom kraji.
Čestné uznanie za prínos k obnove Sochy sv. Jána Nepomuckého

Spoločnosť SPP, ktorá je spoločne s Nadáciou SPP hlavným partnerom súťaže, okrem toho spustila verejné hlasovanie na sociálnej sieti. Z výsledkov vyplynulo, že cenu verejnosti a sošku LIKE, s celkovým počtom hlasov 2365, získala obnova veže Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej neďaleko obce Dechtice. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, SPP a Nadácia SPP. Jej hlavným cieľom je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, rovnako aj zástupcov miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Proces hodnotenia nominovaných pamiatok pritom zohľadňuje nielen samotný výsledok reštaurátorských prác, ale komplexnú prípravu v oblasti výskumu, dokumentácie a plánu na zabezpečenie ochrany pamiatok v budúcnosti. Snahu vdýchnuť pamiatkam nový život, umožniť im vstať z popola, symbolizuje socha bájneho vtáka Fénixa.

Súťažný panel, ktorého autorom je akademický maliar Vladimír Chovan

Zdroj textu a fotografií: MK SR

The Minister of Culture of the Slovak Republic, Ľubica Laššáková, handed over state awards for the best reconstructed National Monuments in Slovakia. On November 29, 2018 a solemn announcement of results of the 13th edition of the Phoenix – National Cultural Monument of the Year 2017 competition was held, where four objects were awarded. The Minister of Culture handed over the bronze statue of the Phoenix to the owners of these reconstructed Monuments. The Ministry also awarded four Honorable recognitions alongside the main prize. Exceptional realization of the restoration project of the Statue of St. John of Nepomuk in the village of Divina, located in the Žilina Region, has gained one of these four recognitions.