Príležitostná poštová pečiatka: Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Lalinku

Memorial dedicated to WWI victims from Lalinok village

Slovenská pošta vydá pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny ďalší oficiálny poštový produkt, príležitostnú poštovú pečiatku č. PPP 81/18 s názvom “Pamätník obetiam 1. svetovej vojny v Lalinku”. Som autorom dizajnu. Pečiatka reflektuje na nedávne odhalenie pamätníka obetiam 1. svetovej vojny v tejto obci. Lalinok, ako miestna časť Divinky spadá do okrsku pošty v neďalekej Divine.

The Slovak Post will issue on November, 30 an official postal product Nr. PPP 81/18 on the occasion of The centenary of the First World War – a postmark with title: “Memorial dedicated to WWI victims from Lalinok village”. I am an author of this design. The village of Lalinok, as a part of the Divinka village, belongs into the zone of Post office in Divina.