Tree of Peace Memorial Plaque

Pamätná plaketa Stromu pokoja

Tree of Peace Memorial Plaque

Som autorom dizajnu Pamätnej plakety Stromu pokoja (Tree of Peace Memorial Plaque), udelením ktorej občianske združenie Servare et Manere vyjadruje najvyššie poďakovanie, ktoré je možné udeliť iba hlavám štátov osobne zúčastnených pri výsadbe, či ľuďom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o šírenie myšlienok porozumenia a spájania medzi národmi, alebo sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o šírenie a implementáciu projektu doma a v zahraničí. Počet laureátov je prísne obmedzený na 20 osôb. Laureáti sú zapísaní do osobitnej matriky.

Civic association Servare et Manere by awarding Tree of Peace Memorial Plaque expresses the highest gratitude which may be granted only to the Heads of the states, who are personally involved in planting, or people who have made a special contribution to spreading ideas of understanding and union among nations, as well as have made a major contribution to the spreading and implementation of the project at home or abroad. The number of laureates is limited to 20 persons. Laureates are entered in a special register. The award was established on December 1, 2019. I am the author of the Plaque design.