Marek Sobola Landscape architect

Odborná konferencia: Zelené mestá – Prostredie pre život

Expert Conference: Green Cities – Space for Life

Nitra, 29. októbra 2019. Ako jeden z lektorov som sa zúčastnil odbornej konferencie s názvom Zelené mestá – Prostredie pre život. Konferencia v nádherných priestoroch Nitrianskej synagógy bola veľmi úspešná. Aj touto cestou chcem poďakovať organizátorovi Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, že som mohol byť súčasťou tohto podujatia. Bola to už moja druhá odborná prednáška v tomto roku a čakajú ma ďalšie dve v Piešťanoch a Prešove.

Nitra, October 29, 2019. As one of the lecturers, I attended an Expert conference entitled “Green Cities – Space for Life”. The conference in the beautiful premises of the Nitra Synagogue was very successful. Also in this way I would like to thank the organizer The Association for Garden Design and Landscaping of Slovakia for being a part of this event. It has been my second professional lecture this year and I have other two more in Piešťany and Prešov.