Obnova Pamätníka padlým hrdinom v Divine

V tomto roku si uctíme pamiatku všetkých vojakov, ktorí padli počas bojov 1. svetovej vojny okrúhlym, 100. výročím jej ukončenia. Na mnohých miestach Slovenska si rôznym spôsobom uctia toto významné výročie. V obci Divina pri Žiline sa obec rozhodla zreštaurovať a následne premiestniť na plochu pred obecný úrad Pamätník padlým hrdinom. Po oslovení starostom Ing. Emilom Molkom som sa ujal tohto projektu a vypracoval ideovú štúdiu premiestnenia pamätníka a spôsobu jeho novej prezentácie. Samotnému reštaurovaniu, ktoré odborne a umelecky zastrešuje Mgr. Art. Peter Repka, predchádzal ešte archívno-historický výskum obetí 1. svetovej vojny, ktoré pochádzali z Diviny a Lúk. Ako sme zistili, zoznam padlých na pamätníku bol neúplný. Výskum vypracoval pán Peter Pavlík. Mená ďalších obetí budú citlivo doplnené na premiestnený monument.

Pamätník na dolnom konci slávnostne odhalili 15. mája 1949. Na trojstupňovom podstavci stojí socha Krista držiaceho v náručí umierajúceho vojaka. V historickom kontexte vyznieva veľmi zaujímavo fakt, že v čase odhalenia uplynul viac ako rok od Februárového prevratu, a napriek tomu vtedajší predstavitelia nevideli problém so sochou. Je to aj isté svedectvo o hlbokej viere miestneho obyvateľstva. Na pravom kvádri pamätníka je tabuľa s menami padlých v prvej a druhej svetovej vojne. Na ľavom je vytesaný motív pochádzajúci z druhej najstaršej pečate obce z polovice 19. storočia. Kolopis na tejto pečati znie: SIGILLUM POSSESSIONIS • N(agy) • DIVINÆ, v preklade: “Pečať obce Veľká Divina”. V pečatnom poli je na pažiti stojaci pastier v klobúku s fajkou a palicou. Pri jeho pravej nohe stojí ovca, pri ľavej skáče pes. Symbol vychádza z pastierskeho spôsobu života obyvateľov Diviny, a práve tento motív je vytesaný na jednej z tabúľ pamätníka. Do základov bola údajne vložená časová schránka, čo sa preukáže pri demontáži schodiska. Pamätník bude premiestnený na nové miesto, pretože pôvodnému zanikol význam – po zbúraní budovy bývalého notárskeho úradu a pošty, už osamotený a najmä akosi utopený pamätník oproti výške cesty nemohol dôstojne reprezentovať svoj pôvodný účel.

Mená padlých občanov na divinskom pamätníku:

  • 1. svetová vojna: Ondrej Kubica, Ján Baraj Cigánik, Jozef Čuraj, Ján Bršlík, Ján Paprčiak, Štefan Hozák, Ondrej Kilian Hložný, Štefan Strapáč, Ondrej Baraj Cigánik, Ján Kudrin Michalec, Ondrej Taraba, Ján Vlk, Štefan Sihelník Šuška, Matúš Hruška, Jozef Sekáč, Jozef Sadrik, Ján Čuraj, Ján Lokaj, Jozef Čuraj, František Hlavatý.
  • 2. svetová vojna: Rudolf Mičenec, Jozef Ovečka, Ján Bršlík, Ján Štefanka, Štefan Figura, Jozef Smrčo, Jozef Malík, Ladislav Gáborík, Ján Lampášik, Štefan Černák, František Mičiak, Jozef Ťažký, Emil Bandúr, Adam Holienčík, Ján Paprčiak, Jozef Sobol, Mária Buková.