Archbishop Rochus Josef Tatamai M.S.C.

Nový erb arcibiskupa Rochusa Josefa Tatamaia M.S.C.

New coat of arms of Archbishop Rochus Josef Tatamai M.S.C.

Rabaul, 21. augusta 2020. V Papue-Novej Guinei som vytvoril svoj najnovší cirkevný osobný erb pre Rochusa Josefa Tatamaia M.S.C., CSM, metropolitného arcibiskupa Rabaulskej arcidiecézy. Erb vrátane motta bol odvodený z jeho pôvodného biskupského erbu. Nový erb je zložený z osobného a tiež z erbu arcidiecézy. Arcibiskupovi bol 4. apríla 2019 vo Vládnom dome v Port Moresby udelený Rad hviezdy Melanézie (Order of the Star of Melanesia), druhé najvyššie vyznamenanie krajiny. Rad je udeľovaný za minimálne 15-ročnú vynikajúcu službu na vysokej úrovni v Papue-Novej Guinei a Melanézii.

Rabaul, August 21, 2020. In Papua New Guinea, I created my latest new ecclesiastical personal coat of arms for Archbishop Rochus Josef Tatamai, M.S.C., CSM, Metropolitan Archbishop of Rabaul. The coat of arms, including the motto, was derived from his bishop’s original coat of arms. The new coat of arms is composed of a personal coat of arms quartered with the coat of arms of Rabaul Archdiocese. Archbishop was invested with the Insignia of the ‘Companion of the Order of the Star of Melanesia’ (CSM), on April 4, 2019 at the Government House in Port Moresby.