Marek Sobola landscape architecture green wall

Nová zelená stena

New green wall in my portfolio

Žilina, 2. decembra 2020. Nedávno som dokončil ďalšiu zo svojich autorských zelených stien. Tentokrát ide o malé záhradné dielo v privátnom priestore. Zelené steny tvorím už 10 rokov a v ich tvorbe patrím k najlepším na Slovensku. O problematike interiérovej zelene pravidelne publikujem a prednášam. Môj projekt „Zelená stena Gothal v Liptovskej Osade“ bol v roku 2018 zaradený ako jedno z troch diel reprezentujúcich Slovensko do medzinárodnej výstavy „Krajinná architektúra ako spoločný základ”. Výstavu organizovala Medzinárodná federácia krajinných architektov (anglicky: International Federation of Landscape Architects – IFLA EUROPE) a prezentovala európske projekty krajinnej architektúry zrealizované v rokoch 2013 – 2017. Viac tu >>>

 

Žilina, December 2, 2020. New green wall in my portfolio. This time it is a small garden work in a private space. In 2018 three projects was represented Slovakia at the international landscape exhibition entitled “Landscape Architecture as a common ground”. One of them was my Green wall Gothal in Liptovská Osada, which also won a II. place in the national competition “Garden, Park, Detail of the Year 2016” which it organizes annually by Association for Garden Design and Landscaping of Slovakia. More here >>>