STANICA NIVY Bratislava HB Reavis Marek Sobola

Nová STANICA NIVY v Bratislave

Žilina, 19. decembra 2019. Môj ateliér bol ešte v lete 2019 oslovený k vypracovaniu náročného projektu interiérovej zelene pre nový objekt STANICA NIVY v Bratislave. Tento projekt zastrešuje HB Reavis Group, medzinárodná developerská skupina, ktorá vznikla v roku 1993 v Bratislave. Navrhnutá zeleň vychádza z princípu kontrastu zelenej farby oproti farebnej a textúrovej rôznorodosti okolitého prostredia. Ide o akési upokojenie pohľadu návštevníkov priestoru, pretože zeleň v interiéri pôsobí všeobecne upokojujúco. Vzrastlou zeleňou navodzujeme pocit exteriéru a použitím druhov tiež inakosť klimatickej zóny. Rastliny pôvodom zo subtropického prostredia okrem iného môžu navodiť atmosféru krajín iných zemepisných šírok. V podstate platí princíp, že interiérová zeleň, resp. sortiment môže byť použitý kdekoľvek na svete (v umelých podmienkach, teda vo vnútri), na rozdiel od exteriérovej zelene, ktorá má značne limitujúce faktory z pohľadu klímy. Charakter výsadby je inšpirovaný trvalkovými záhonmi a niekde využíva efekt monokultúry pre zvýraznenie efektu samotnej rastliny