Marek Sobola & 2ka landscape architects Takeda (2)

Nová realizácia nadčasového interiéru

Timeless interior realization

Bratislava 7. apríla 2022. Spolu s ateliérom 2ka sme boli oslovení DELTA Group SK, aby sme vyriešili zeleň v Centre pre inovácie spoločnosti Takeda v Bratislave. Celej kompozícii dodáva zvláštnu atmosféru interiér ikonickej budovy Pradiareň 1900. Museli sme vyriešiť niekoľko situácii, ktoré nastavili svetelné podmienky v priestore. Myslím, že sa nám podarilo výborne skĺbiť predstavy súčasného interiérového floradesignu s použitím živých rastlín v kombinácii so stabilizovaným machom, štrkmi a v nevyhnutných prípadoch aj s použitím umelých rastlín.

Zdroj fotografií: Takeda

Bratislava, April 7, 2022. Together with the 2ka studio, we were approached by DELTA Group SK to solve the greenery at the Takeda Innovation Center in Bratislava. The interior of the iconic „Pradiareň 1900“ building adds a special atmosphere to the whole composition. We had to solve several situations that set the lighting conditions in the space. I think we managed to combine the ideas of contemporary interior floradesign with the use of living plants in combination with stabilized moss, gravel and, if necessary, with the use of artificial plants.