Marek Sobola landscape architect (2)

Návrh a realizácia interiérovej zelene pre spoločnosť Siemens Mobility, s. r. o.

Design and realization of interior greenery for a company called Siemens Mobility, s. r. o.

Žilina, 18. septembra 2019. Môj ateliér bol na základe starších dobrých skúseností a vzťahov oslovený na opätovné zazelenenie kancelárii a zasadacích miestností v spoločnosti Siemens Mobility, s. r. o. Boli použité dizajnové a kvalitné nádoby, v ktorých sme zasadili rastliny veľmi vhodné do takýchto priestorov. Možno konštatovať, že druhy ako Howea forsteriana, Aglaonema sp. ale aj Zamioculcas zamiifolia môžeme považovať za naozaj pionierske. Takáto zeleň je nenáročná na údržbu a dokáže prosperovať aj v náročnejšom prostredí, pretože najväčším problémom kancelárskych priestorov býva nedostatok priameho slnečného svetla.  A práve takéto rastliny sa s ním dokážu vysporiadať najlepšie.

Aglaonema 'Silver Bay'

Žilina, September 18, 2019. Based on older good experience and relationships, my studio was approached to reinvigorate offices and meeting rooms at Siemens Mobility, s. r. o. with interior plants. Design and quality flowerpots were used in which we planted plants very suitable for such spaces. We can say that plants such as Howea forsteriana, Aglaonema sp. but also Zamioculcas zamiifolia can be considered really pioneer plants. Such greenery is low-maintenance and can grow in more demanding environments, as the biggest problem in office space is the lack of a sunlight. And it is these plants that can handle it best.