Marek Sobola Žilinská diecéza

Na samom špici veže žilinskej katedrály sa našli artefakty z rokov 1888 a 1942

The Cathedral`s tower, a significant dominant of Žilina city, issued a rare finding

Žilina, 17. apríla 2020 (TASR) – V makovici pod krížom Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline našli po jeho demontáži v dvoch tubách rôzne historické artefakty. V staršej tube boli mince, noviny a listiny o rekonštrukcii veží v roku 1888, v novšej tube z roku 1942 boli mince, noviny, dobová mapa Európy a listiny o obnove kostola. Na tlačovej konferencii o tom v piatok v Žiline informovali predstavitelia Žilinskej diecézy, Krajského pamiatkového úradu a Štátneho archívu Žilina. V staršej tube sa našli podľa Drahomíra Veličku zo Štátneho archívu Žilina, pobočka Čadca, dve pamätné listiny s textom v latinskom a maďarskom jazyku o rekonštrukcii veží v roku 1888 a o posvätení kríža 17. augusta 1888. Ďalej niekoľko navštíveniek alebo vizitiek, jeden výtlačok novín Magyar állam z piatka 17. augusta 1888 a konvolút drobných mincí v nominálnej hodnote od jedného po štyri grajciare. V mladšej tube bola pamätná listina, zápisy od miestnych majstrov, ktorí realizovali rekonštrukciu, mapa Európy, niekoľko dobových novín z 26. apríla 1942. A aj časopis Nové Slovensko s fotografiou katedrály na titulnej strane. Tiež konvolút slovenských mincí v nominálnej hodnote 20, päť a jedna koruna slovenská a 50, 20 a desať halierov, informoval Velička.

>>> VIDEO TU <<< 

Objavené artefakty viac-menej spĺňajú naše očakávania. Sú historickou stopou obdobia, ktoré sa týka dvoch stavebných fáz – prvej obnovy kostola v 80. rokoch 19. storočia a ďalšej veľkej rekonštrukcie v roku 1942. Osobnosti, ktoré sa tu spomínajú, poznáme z histórie. Ale artefakty nám ukazujú ich vzťah ku katedrále, k obnove veží – kto bol klampiarskym majstrom, kto sa podieľal na obnove, koľko prispel biskup Roškoványi z Nitry na nové krovy veží. Asi by sme to dokázali dopátrať vo finančných účtovníckych knihách Nitrianskeho biskupstva, ale teraz to má pre nás ďaleko väčšiu hodnotu, pretože sú to autentické materiály, uviedol Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Doplnil, že druhá rovina je spoločensko-politická, ktorú dokumentujú priložené tlačové materiály. Najväčší prínos otvorenia tubusov je, že pamiatky nie sú pre nás nemé. Používame ich, sú našou každodennou súčasťou, ale práve takýmto spôsobom k nim máme väzby cez konkrétnych ľudí z minulosti. Ich mená možno už boli zabudnuté a teraz znova vieme, že práve konkrétny človek pracoval v roku 1888 alebo 1942 pri obnove tejto pamiatky,dodal Majtan.

Architekt Marek Sobola podotkol, že schránky, ktoré chránili artefakty, sú trochu mimo primárneho záujmu. Skôr sa zaujímame o ich vnútro. Staršia schránka je vyrobená zo železného plechu, ktorý bol pocínovaný. Mladšia schránka je väčšia. V obnovenej makovici bude vložená nová schránka, vyhotovená z nerezovej ocele. Staré budú uložené v depozite – zrejme sa stanú muzeálnym exponátom, uviedol Sobola.

Žilinský biskup Tomáš Galis ocenil spoluprácu zainteresovaných strán pri doterajšom postupe na rekonštrukcii Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. To, čo sa mi javí ako najdôležitejšie pri doterajších prácach na obnove katedrály, je spolupráca a komunikácia medzi diecézou, vykonávateľom prác, pamiatkarmi a mestom. Napriek tomu, že máme sťaženú situáciu pre koronavírus, s doterajším postupom prác som spokojný. Nevieme, aké tajomstvá obnova katedrály ešte skrýva, ale ak sa spojíme, obnova symbolu mesta a regiónu bude našou spoločnou skúsenosťou, povedal.

Prvá etapa komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa realizuje v rokoch 2020 – 2021 a bude stáť okolo 1,25 milióna eur.

Žilina, April 17, 2020 (TASR) – Various historical artefacts in two metal time capsules have been found after the dismantling the cross from the roof of the Holy Trinity Cathedral in Žilina. In the older capsule there were coins, newspapers and documents about the reconstruction of the towers in 1888. In the newer capsule from 1942 there were coins, newspapers, a period map of Europe, and also documents about the restoration of the church. Representatives of the Diocese of Žilina, the Regional Monuments Board and the State Archive of Žilina informed about it at a press conference. According to Drahomír Velička from the State Archive of Žilina, Čadca branch, two commemorative documents with texts in Latin and Hungarian about the reconstruction of the towers in 1888 and the sanctification of the cross on August 17, 1888 were found in the older capsule.

Vladimír Majtán added that a significant level of discovered artifacts is also socio-political. “The biggest benefit of the content of these capsules is that the Monuments are not mute for us. In this way we have ties to specific people from the past. Their names may have been forgotten, and now we know what specific people worked in 1888 or 1942 during the reconstruction of this monument.“

Architect Marek Sobola said that the capsules that protected the artifacts were a little out of primary interest. “We are more interested in their content. The older capsule is made of tin-plated iron sheet. The younger capsule is larger. A new time capsule will be made of stainless steel and will be inserted in the renewed tower. The old ones will be deposited – they will probably become a museum exhibits.“

Marek Sobola answers the questions of journalists