Mons. Vladimír Fekete SDB – titulárny biskup municipijský

ThLic. Mgr. Vladimír Fekete SDB (* 11. august 1955, Bratislava) je slovenský rímskokatolícky kňaz, salezián a apoštolský prefekt Azerbajdžanu. Dňa 5. novembra 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za tretieho po sebe idúceho slovenského saleziána, ktorý sa stal hlavným predstaviteľom Misie sui iuris v Azerbajdžane. Dňa 4. augusta 2011 vydal pápež rozhodnutie, ktorým bola misia povýšená na Apoštolskú prefektúru Azerbajdžanu a Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom. Dňa 8. decembra 2017 ho pápež Franitšek vymenoval za titulárneho biskupa municipijského. Erb otca biskupa Vladimíra bol dokončený začiatkom januára 2018. Navrhnutý erb v sebe skrýva viacero významov. Červená tinktúra erbu odkazuje nielen na farbu erbu Slovenskej republiky – rodiska biskupa, ale je tiež jednou z farieb Azerbajdžanu. Trojvršie v spodnej časti erbu je symbol Tatier a tiež aj Kaukazu – dominantného pohoria Azerbajdžanu. Biele ľalie sú symbolom Panny Márie, ku ktorej má armiger osobitnú úctu a ktorej je zasvätený tiež Azerbajdžan. Osemcípa hviezda v hornej časti štítu je jeden zo štátnych symbolov Azerbajdžanskej republiky, ktorá bola Svätou stolicou zverená slovenským saleziánom. Hviezda pripomína tiež hviezdu z erbu pápeža Františka, ktorý armigera menoval biskupom. Motto v stuhe DA MIHI ANIMAS je prvou polovicou vety „Da mihi animas cetera tolle!“ Tento citát z Biblie (Gen 14,21) don Bosco použil v prenesenom význame ako jeden z viacerých silných motívov pre seba samého i ním založenú rehoľu Saleziánov. Saleziáni ho dodnes považujú za svoje hlavné motto. Jeho vysvetlenie spočíva v tom, že salezián sa cíti byť Bohom poslaný zachraňovať nesmrteľné ľudské duše. Ani sláva, ani peniaze ani iné pozemské hodnoty nie sú pre neho také dôležité, ako dar byť schopným dotknúť sa ľudských sŕdc a tak pomôcť Pánu Bohu, by ich spasil.

Blazón erbu: V červenom štíte ostré modré trojvršie, nad ktorým sa vznáša zlatá, osemcípa hviezda, ktorú po stranách sprevádza jedna strieborná ľalia. Za štítom zlatý latinský procesiový kríž, pod štítom na striebornej, červeno podšitej stuhe, motto: DA MIHI ANIMAS. Nad tým všetkým zelený kňazský klobúk so šiestimi zelenými strapcami na zelených šnúrach na každej strane, prislúchajúci podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.