Extenzívna zelená strecha Mestský úrad v Nitre Marek Sobola

Mestský úrad v Nitre – Extenzívna vegetačná strecha

Žilina, 19. decembra 2019. Účelom objektu bol návrh extenzívnej vegetačnej – zelenej – strechy na budove Mestského úradu v Nitre. Súčasťou zadania boli aj nádoby s konštrukciami pre popínanie rastlín. Navrhnutá zeleň vychádza zo sortimentu určeného pre takýto typ výsadby. Ide o extenzívnu zeleň, teda strecha by mala byť navrhnutá tak, aby na jej údržbu nemuselo byť vynaložené veľké úsilie, najmä z pohľadu zavlažovania. Tento typ zelene je spravidla limitovaný stupňom záťaže do 300 kg/m2 (300 KN/m2). S takouto záťažou väčšinou počítajú inžinieri navrhovaním statiky pri obytných budovách a tiež pri všetkých výškových budovách, v ktorých sa zdržujú, alebo pracujú ľudia. Extenzívna strecha dokáže zachytiť prívalové zrážky, ktoré väčšinou (pokiaľ nie sú vybudované špeciálne drenážne systémy) odtekajú do okolitého prostredia a zamokrujú ho. Dôležité je, aby sa takto založená zeleň nestávala neviditeľná (skrytá za vysokou atikou), ale pozitívne dotvárala celkovú architektúru stavby. To je možné dosiahnuť zelenými strechami na nižších stavbách, na ktoré je výhľad z okolitých vyšších budov (čo je i tento prípad), alebo na strechách so spádom.