Mesto Žilina vysadilo piaty Strom pokoja

Mesto Žilina sa dva dni pred oslavami stého výročia ukončenia 1. svetovej vojny zapojilo do medzinárodného projektu Strom pokoja. Pamätný dub letný v odrode “Jan Zamoyski” bude rásť na symbolickom mieste – na Vojenskom cintoríne na Bôriku. Je to lokalita, kde sú pochovaní vojaci, ktorí padli v boji za mier. Strom som slávnostne zasadil spolu so žilinským viceprimátorom Patrikom Gromom. Na žilinskej radnici bola 5. novembra zriadená Príležitostná poštová priehradka pre príležitostnú poštovú pečiatku PPP 69/18 “Pocta vojakom 1. svetovej vojny”. Už v nedeľu, presne na 100. výročie veľkej vojny bude na žilinskej pošte 5 k dispozícii ďalšia pečiatka s témou veľkej vojny: PPP 73/18 “100. výročie ukončenia veľkej vojny”, ktorá bude na pošte k dispozícii celý nasledujúci týždeň. Regionálna televízia TV SEVERKA priniesla o výsadbe reportáž.