Marek Sobola_Zuzana Čaputová_Tree of Peace

Medzinárodný projekt Strom pokoja

International project Tree of Peace

Žilina, 15. decembra 2019. Strom pokoja, (anglicky: “Tree of Peace”, rusky: Дерево мира, nemecky: Der Friedensbaum) je globálny medzinárodný projekt, ktorý vznikol na Slovensku v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a bol iniciovaný žilinským krajinným architektom Markom Sobolom. Hlavným cieľom projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov v priebehu štyroch rokov (2018 – 2022) na všetkých kontinentoch. Stanovené obdobie vychádza zo štvorročného trvania prvej svetovej vojny, ktorá mala vplyv aj na Sobolovu rodinu. Jeho pradedo Ondrej Sobola (Andreas Szobola) zomrel na ruskom bojisku na neznámom mieste. Táto udalosť autora inšpirovala k vytvoreniu živého pamätníka vojakom, ktorí zomreli na bojiskách prvej svetovej vojny na neznámych miestach a sú pochovaní bez označenia ich mien a identity. Pravdepodobne neexistuje na svete žiadna krajina, ktorá by nemala vojnovú obeť, alebo neznámeho vojaka. Projekt má ambíciu stať sa univerzálnym posolstvom spájajúcim národy.

Doteraz bolo vysadených už trinásť Stromov pokoja na významných miestach vojenskej a svetovej histórie, akým je napríklad Národné múzeum a Pamätník prvej svetovej vojny Spojených štátov amerických v Kansas City (The National World War I Museum and Memorial of the United States), Cisárska vila v Bad Ischli (Kaiservilla), Pamätník obetí vzbury 71. pešieho pluku v Kragujevaci, Pamätník Bitky národov v Lipsku (Völkerschlachtdenkmal), či palácový komplex Štátneho múzea Cárske Selo v Petrohrade. Na Slovensku bolo vysadených doposiaľ šesť stromov, a ďalšie rastú v Nemecku, Srbsku, Rakúsku, Poľsku, Rusku, Spojených štátoch amerických a v Spojenom kráľovstve. Strom pokoja oficiálne reprezentuje Slovenskú republiku pod značkou “DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – GOOD IDEA SLOVAKIA”, pod ktorou sa Slovensko ako krajina prezentuje doma i v zahraničí. Licenciu na používanie ochrannej známky poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Projekt je tiež realizovaný s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je posolstvo mieru a priateľstva medzi národmi prostredníctvom výsadby stromov a motta: „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta“. Trinásty strom v poradí vysadila prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová spolu s ministrom obrany SR, veľvyslancom SR v Londýne Ľubomírom Rehákom a autorom projektu 4. decembra 2019 v areáli cintorína v Brookwoode neďaleko Londýna. Oficiálna webová stránka projektu.

Žilina, December 15, 2019. The Tree of Peace (Slovak: Strom pokoja, Russian: Дерево мира, German: Der Friedensbaum) is an international and global project that originated in Slovakia in the European Union. The project, created on the occasion of the 100th Anniversary of the end of WWI, was initiated by Slovak landscape architect Marek Sobola from Žilina. The main goal of the project is to promote a message of peace by planting a “Tree of Peace” on every continent within 4 years (2018 – 2022); because World War I lasted for 4 years, this project is also planned to last for 4 years. World War I also had an impact on Sobola´s family. His great-grandfather Ondrej Sobola (Andreas Szobola) died on the Russian battlefield in an unknown place. The story of the author’s family inspired him to memorialize the soldiers who died in WWI in unknown places and were laid to rest without their names or identities. There is probably no country in the world that does not have a war victim or an unknown soldier. The project is also a tribute to these people. The project has the ambition to be a universal message of joining the nations. It may be paradoxical that on one hand the war separated nations in the past but on the other it also joined nations through military alliances. At present, the project is not being strictly linked to 1918 and the WWI, but more generally to the need for peace and the avoidance of global military conflicts. In this way, the project has become universal and its application is made available also to countries which were touched only marginally by WWI. But the author does not exclude the allusion to this global military conflict because it is thanks to this significant anniversary of its end that the Project itself began. This Project is European, international and strictly apolitical. The main idea of the project is a Message of Peace. The Tree of Peace officially represents the Slovak Republic under the brand “DOBRÝ NÁPAD SLOVENSKO – GOOD IDEA SLOVAKIA”, under which Slovakia as a country is presented at home and abroad. The license for the use of the trademark is provided by the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. The project is also implemented with the support of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic.  The Project has its official logo, which contains the dove – the general symbol of peace that is associated with the tree – the main tool of the Project. The project is implemented as a voluntary and community service by Servare et Manere, Slovak Civic association. The official motto of the Project is: “Let´s make love the lifeblood of this world”.

So far, thirteen Peace Trees have been planted in important places regarding military and world history, such as The National WWI Museum and Memorial of the United States in Kansas City, The Imperial Villa in Bad Ischl (Kaiservilla), The Monument to the victims of the 71st Trenčín Infantry Regiment in Kragujevac, The Monument to the Battle of the Nations in Leipzig (Völkerschlachtdenkmal), or the palace complex of the Tsarskoe Selo State Museum in St. Petersburg. Six trees have been planted in Slovakia and others in Germany, Serbia, Austria, Poland, Russia, the United States and the United Kingdom. The thirteenth tree was planted by the President of the Slovak Republic, Madam Zuzana Čaputová, together with the Minister of Defense of the Slovak Republic, Ambassador of the Slovak Republic in London Ľubomír Rehák and Marek Sobola on December 4, 2019 at the cemetery in Brookwood near London. Official project website.