Medajlérska tvorba

Na fotografiách je moja medailérska tvorba z rokov 2012 až 2015. Tieto malé projekty som zastrešoval od grafického návrhu a s pomocou ďalších odborníkov až po samotnú realizáciu a odovzdanie klientovi. K medailám som navrhol tiež etue (obaly/krabičky).