Marek Sobola Holy Trinity Cathedral Žilina Time capsule

Marek Sobola je autorom časovej kapsule pre žilinskú katedrálu

Marek Sobola is the author of the time capsule for the Žilina Cathedral

Žilina, 3. júna 2020 (TASR) – Zrenovovaný kríž a makovicu s dobovými artefaktmi vrátili v stredu po požehnaní diecéznym biskupom Tomášom Galisom na vrchol Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. “Pre nás je dôležité, že keď pozeráme hore, pri všetkých ľudských biedach, slabostiach, nedostatkoch, ťažkostiach, že by sme to mali zvládnuť. Máme byť mužmi a ženami nádeje, lebo dnes je pomerne veľa ľudí nešťastných, zúfalých a v ťažkostiach. Takže to pozeranie na kríž na veži by mohlo byť tiež povzbudením vydržať a mať nádej,” povedal po požehnaní kríža žilinský diecézny biskup. Podľa reštaurátora Stanislava Koželu bolo v prvom rade potrebné posúdiť, či sa na katedrálu môže vrátiť pôvodný kríž. “Napriek hlbokej korózii sa dá povedať, že je ešte staticky únosné ho dať naspäť. Očistili sa povrchy a odstránila sa korózia. Povrch sa stabilizoval zinkovaním, antikoróznymi nátermi a podkladovým náterom pod zlátenie. Samotné zlátenie bolo dvadsaťtri a trištvrte karátovým zlatom. Čo sa týka gule, je tepaná z medi, čo znamená pomerne trvácny materiál, aj v extrémnych podmienkach veže,” uviedol Kožela. Pod zrenovovaný kríž sa vrátila aj makovica. “Je v nej listina, ktorá dokumentuje aktuálne dianie na oprave katedrály. Popisuje predstaviteľov mesta, štátnej správy, cirkvi. Predstavuje firmu, ktorá zastrešuje práce, opisuje tri etapy rekonštrukcie a situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V schránke sú noviny vydávané v Žiline, diecézny mesačník a mince z kremnickej mincovne,” doplnil kancelár diecéznej kúrie Štefan Židek.

Dva predchádzajúce historické tubusy, ktoré sa našli v makovici pod krížom pred jeho rekonštrukciou, nahradila nová časová schránka. “Má svoju číselnú symboliku. Je vysoká presne 40 centimetrov, čo predstavuje súčet dvoch dvadsiatok v súčasnom letopočte. Je to trojboký hranol, zakončený pravidelným rovnostranným ihlanom, ktorý symbolizuje najsvätejšiu trojicu, pretože ide o Katedrálu Najsvätejšej Trojice. Preto sme zvolili symboliku trojuholníka. Je na nej vygravírovaný erb novej diecézy a dátum, keď sme schránku vložili do makovice pod krížom,” dodal dizajnér Marek Sobola. Projekt komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zahŕňa tri etapy – obnovu exteriéru (2020 – 2021), obnovu interiéru (2022 – 2024) a obnovu hnuteľných kultúrnych pamiatok v interiéri (2025). Prvá etapa komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice sa realizuje v rokoch 2020 – 2021 a bude stáť okolo 1,25 milióna eur. Foto: zilinak.sk a Marek Sobola.

The new time capsule with numerical symbolism

The two previous historical time capsules, which were found in a metal ball under the cross on the top of tower roof before its reconstruction, were replaced by a new stainless steel time capsule. “It has its numerical symbolism. Capsule is exactly 40 centimeters high, which is the sum of two twenties in the present year. It is a triangular prism, terminated by a regular equilateral pyramid, which symbolizes the Holy Trinity because it is the Cathedral of the Holy Trinity. The coat of arms of the Diocese of Žilina with the date was engraved on the wall of the capsule,” added Marek Sobola. The whole press release was brought by the News Agency of the Slovak Republic called TASR.