Klientela

Na mape sú vyznačené krajiny, kde sa možno stretnúť s mojimi prácami, či už z oblasti záhradnej architektúry, alebo heraldiky. K 1. aprílu 2021 to bolo celkovo 24 krajín.

On the map are countries, where you can meet with my projects. As of April 1, 2021, there were a total of 24 countries.

Marek-Sobola-Landscape-architect-heraldic-artist
Marek-Sobola-Landscape-architect-heraldic-artist