Klientela

Na mape sú vyznačené krajiny, kde sa možno stretnúť s mojimi prácami, či už z oblasti záhradnej architektúry, alebo heraldiky.

K 1. februáru 2022 to bolo celkovo 26 krajín.

On the map are countries, where you can meet with my projects. As of February 1, 2022, there were a total of 26 countries.

Marek-Sobola-Landscape-architect-heraldic-artist