Logo k 50. výročiu udelenia štatútu mesta Turzovka

Štatút mesta bol Turzovke priznaný 22. novembra 1873. V tom čase tu už fungoval poštový úrad (zriadený v 1870) a v roku 1904 bola daná do prevádzky aj telegrafná stanica. Dobrovoľný hasičský zbor bol oficiálne založený v roku 1890 a 9. júla 1914 bola sprevádzkovaná železničná trať do Makova. Mestské práva boli Turzovke obnovené 10. decembra 1967 a štatút mesta jej bol priznaný od 1. januára 1968. Návrh loga vychádza z čísla „50“ a použitím heraldických figúr z mestského erbu (tzv. veľké logo) a v alternatíve iba s číslom „50“ a rokmi 1968 – 2018 (tzv. malé logo). Farebná kombinácia loga je čierno-červená. Logo môže mať aj čiernobielu alternatívu.