Kongresová knižnica/Library of Congress, Washington D.C.

Okrem projektovania či živej heraldiky sa aktívne venujem tiež publikačnej činnosti. Nielen odbornej, ale aj populárno-náučnej. Z knižných publikácii možno spomenúť tieto:

  • SOBOLA, Marek (ed.): Príbeh svätojánsky, Socha sv. Jána Nepomuckého v Divine / The Story of St. John, Statue of St. John of Nepomuk in Divina / ដំណើររឿងរបស់ St. John, រូបចម្លាក់ St. John Nepomuk នៅក្រុង Divina / Die Johannisgeschichte, Die Staute des hl. Johannes Nepomuk in Divina / Историята на св. Ян, Статуята на св. Ян Непомуцки в Дивина. Žilina : Servare et Manere, o. z. a Kysucké múzeum v Čadci, 2017. ISBN 978-80-972614-3-6, 119 s.
  • SOBOLA, Marek: Domov starne s letokruhmi – Ľudová architektúra v Javorníkoch. In: Kolektív autorov: JAVORNÍKY VEĽKÁ KNIHA O NEMALOM POHORÍ. Martin: Matica slovenská, 2016. ISBN 978–80–8128–129–7, 155 s.
  • JANURA, Tomáš – ZVEDELOVÁ, Kristína – SOBOLA, Marek. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Spoločnosť Kolomana Sokola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Historického ústavu SAV, 2014. 198 s. projekt HÚ SAC CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. ISBN 978-80-89756-02-5.
  • SOBOLA, Marek: Nosné texty z historického vývoja obce Svederník, Školstvo, 1. svetová vojna. In: MAZÚR, Milan (ed.): Príbeh obce Svederník, monografia. Svederník: Obecný úrad Svederník 2014, 185 s.
  • SOBOLA, Marek: Stručné zhodnotenie ľudovej architektúry. In: ŠUŠKA, P. (ed.): Divina, monografia. Divina: Obecný úrad Divina 2011, s. 45.

Tri tituly má vo svojich zbierkach tiež Kongresová knižnica vo Washingtone D.C.