Kaplnka sv. Lazára v Novej Bystrici

Prvou murovanou stavbou v Novej Bystrici bola malá kaplnka. Jej pôvod je listinne doložený z roku 1820. Definitívne bola dokončená v roku 1831. V roku 2014 som inicioval nielen obnovu, ale vypracoval som aj projekt na obnovu a záchranu tejto pamiatky. Staticky narušený a nevyužívaný objekt bol rozobratý a z pôvodného materiálu postavená jeho replika na novom námestí oproti Kostolu sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Dňa 30. augusta 2015 kaplnku posvätil pražský arcibiskup a český prímas kardinál Dominik Duka OP, spolu so žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Spomedzi významných hostí sa slávnosti zúčastnil Jeho Jasnosť knieža Karel Schwarzenberg a aj viacerí zástupcovia rehoľných rádov: kapucíni a dominikáni, ako aj členovia duchovných a rytierskych rádov pôsobiacich na Slovensku či v Českej Republike (Maltézsky rád, Nemecký rád, pápežský rád sv. Silvestra, Svätolazársky rád). Po posviacke objektu bola do schránky pod krížom na vežičke kaplnky vložená časová kapsula, obsahujúca fundačnú (zakladajúcu) listinu, ktorú podpísal veľmajster rádu sv. Lazára, kardinál Duka, žilinský diecézny biskup Galis a starosta Novej Bystrice, Jozef Balačin. Spolu s listinou bola do schránky vložená aj bronzová pamätná medaila, ktorú k príležitosti posviacky vydala obec Nová Bystrica, spolu s novou, nepoužitou sadou euromincí ročníka 2015. Slovenská pošta k tejto príležitosti vydala okrem Poštového lístka s prítlačou tiež Príležitostnú poštovú pečiatku, ktorej som autorom.