Intenzívna zelená strecha – Komplex Eurovea, Bratislava

Táto zelená strecha je zaujímavá nielen počas vegetačného obdobia, ale ako dokazujú fotografie, vie byť atraktívna tiež v zimnom období. Môžem povedať, že toto bola jedna z mojich najnáročnejších realizácií, najmä z pohľadu logistiky.