Diocese of Rarotonga Cook Islands Marek Sobola

Heraldická práca pre Cookove ostrovy

New heraldic work for Cook Islands

Rarotonga, 9. mája 2019. V spolupráci s diecéznym biskupom Paulom Patrickom Donoghuem, S.M. som dokončil erb Rarotongskej diecézy na Cookových ostrovoch. Krajinu tvorí súostrovie v Tichom oceáne a samosprávna parlamentná demokracia voľne pridružená k Novému Zélandu, súčasť Novozélandského kráľovstva. Tvorí ich 15 malých ostrovov v Tichom oceáne s celkovou rozlohou 240 kilometrov štvorcových. Rarotongská diecéza má rozlohu 234 km² a okrem Cookových ostrovov spravuje aj územie štátu Niue. V roku 2017 žilo na území diecézy 2255 katolíkov, ktorých je 19% z celkovej populácie krajiny. Erb vyjadruje symboliku krajiny v Oceánii a dva elementy: zelenú Zem a modrý Oceán. Zlaté zvlnené brvno tinktúrou odkazuje na Niue a táto figúra taktiež predstavuje vodu. 15 hviezd symbolizuje 15 ostrovov, z ktorých je krajina zložená a ich usporiadanie je prevzaté z vlajky a erbu štátu. Dva holuby symbolizujú sv. Jozefa, patróna diecézy, ktorému je zasvätená aj miestna katedrála. Holuby sú v heraldike zriedkavejšie používané atribúty tohto svätca.

Druhou heraldickou prácou bola úprava erbu biskupa Donoghua. Pri tvorbe svojho “erbu” nevychádzal z heraldických pravidiel, s čím sa v misijných krajinách stretávam veľmi často.

Bishop Paul Donoghue, S.M.

Rarotonga, May 9, 2019. In a collaboration with Diocesan Bishop Paul Donoghue, S.M. I created the new coat of arms of Roman Catholic Diocese of Rarotonga located in the Cook Islands and Niue. I also created a redesign of Bishop’s personal coat of arms according the heraldic rules.