Erby majiteľov Panstva Teplička

Ešte koncom roka 2016 boli dokončené kresby erbov držiteľov Panstva Teplička: Deršfy, Vešeléni, Sina, Lövenburg a Windischrätz. V súčasnosti (jeseň 2017) sú erby prezentované na fasáde kaštieľa v Tepličke nad Váhom, sídlom panstva. Kaštieľ, Národná kultúrna pamiatka je žiaľ v dezolátnom stave ako množstvo podobných stavebných pamiatok na Slovensku. V týchto mesiacoch prebieha aspoň jeho čiastočná rekonštrukcia (kaplnka).