Archidioecesis Honiaranus

Honiarská arcidiecéza je metropolitná arcidiecéza na Šalamúnových ostrovoch. Cirkevná provincia Šalamúnových ostrovov bola kreovaná v roku 1978 počas pontifikátu pápeža sv. Jána Pavla II. Arcidiecéza má dve diecézy: Gizo (vznikla v roku 1966) a Auki (1982). Katedrála v hlavnom meste Honiara je zasvätená Svätému Krížu. V hlavnom meste je i sídlo arcidiecézy. Aktuálny arcibiskup je dominikán, Mons. Christopher Cardone OP, narodený v New Yorku. Arcibiskup bol menovaný pápežom Františkom 22. júna 2016. Erb korení vo vlajke Šalamúnových ostrovov a má v sebe nielen symbol patrocínia katedrály – Svätého Kríža, ale tiež mariánsky symbol – ľaliu, ktorého symbolika korení v erbe zriaďovateľa arcidiecézy – sv. Jána Pavla II. Erb bol dokončený už dávnejšie, ale pre komplikované možnosti komunikácie je erb zverejnený až v týchto dňoch, aj keď sa už používa približne dva roky. Oblasť je veľmi často postihovaná živelnými pohromami, dôsledkom čoho je chýbajúca elektrina a obmedzené poštové spojenie. Pre zaujímavosť, v roku 2017 mi zo Šalamúnových ostrovov “cestoval” list približne pol roka, prišiel v špeciálnom plastovom obale s nápisom: “poškodené vodou, úradne prebalené.” Pre arcidiecézu som navrhol tiež pečiatku a procesiovú zástavu.